سبک شناسی شعر – بخش ۸

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۸
۰۲ خرداد ۱۳۹۵

سبک هندی همچنان موضوع صحبت پارسا فنائیان و رامان شکیب است. لطفا به این قسمت از کافه گپ هم گوش کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه