سبک شناسی شعر – بخش ۱۱

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۱۱
۲۳ خرداد ۱۳۹۵

در ادامه گپ و گفت‌های قبلی در این قسمت رامان شکیب در گفتگو با پارسا فنائیان در مورد دوره بازگشت یا فطرت صحبت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه