سبک شناسی شعر – بخش ۱۲

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۱۲
۳۰ خرداد ۱۳۹۵

دوره فطرت با بازگشت و ویژگی‌های شعر این دوران موضوع گفت و گوی این هفته پارسا فناییان و رامان شکیب است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه