سبک شناسی شعر – بخش ۱۰

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۱۰
۱۶ خرداد ۱۳۹۵

این هفته هم پارسا فناییان با رامان شکیب درباره سبک هندی صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه