سبک شناسی شعر – بخش ۱۳

Program Picture

کافه گپ

سبک شناسی شعر – بخش ۱۳
۰۶ تیر ۱۳۹۵

از این قسمت رامان شکیب در گپ و گفت با پارسا فنائیان به شعر دوران مشروطه می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه