روزی برای عکاسان

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی برای عکاسان
۰۸ شهریور ۱۳۹۸

یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر در قرن نوزدهم، که از زمان علنی شدن آن تا به امروز راه درازی را پیموده، تغییرات زیادی را به خود دیده و محبوبیت و نفوذ آن لحظه به لحظه در میان عموم افزایش یافته است، بله!!! آن چیزی نیست جزء عکاسی!!!! آیا می‌دونستید، در تقویم بسیاری از کشورها، نوزدهم آگوست به نام روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه