مرگ بی‌صدای بینایی

Program Picture

چند ثانیه با شما

مرگ بی‌صدای بینایی
۱۶ اسفند ۱۳۹۸

شاخص جهانی نوآوری، نقش نوآوری را به عنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی میدونه. احتمالا در سال‌های نه چندان دور، نوآوری‌های پزشکی، جهان را به کلی دگرگون میکنه، به طور مثال نوآوری‌هایی که ممکنه در درمان نابینایی موثر باشه. آیا می‌دونستید که 18 اسفند ماه روز جهانی بیماری گلوکومه که از اون به بیماری خاموش چشم نیز یاد شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه