برندۀ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۷

Program Picture

چند ثانیه با شما

برندۀ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۷
۱۹ آبان ۱۳۹۶

کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکان (ICAN) برندۀ جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۷.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه