اعلامیه‌ای علیه تبعیض

Program Picture

چند ثانیه با شما

اعلامیه‌ای علیه تبعیض
۲۶ آبان ۱۳۹۶

اعلامیه‌ای که از رشد نامُدارایی، خشونت و تروریسم، نژادپرستی، بیگانه ستیزی، به حاشیه راندن و تبعیض علیه اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی ابراز نگرانی میکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه