پایانی بر ثانیه‌ها

Program Picture

چند ثانیه با شما

پایانی بر ثانیه‌ها
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنامه امروز رو به مخاطبین رسانه‌ای اختصاص دادیم، بله یعنی روی سخن ما با شما بود، شما مخاطبین عزیزی که در طول این مدت طولانی، یعنی بیش از یکصد قسمت با برنامه ما همراه بودید و با پیشنهادات و نظراتتون ما رو تشویق کردید و بهمون انگیزه دادید. پس لازم دونستیم، در این قسمت که به نوعی پایانی است بر «چند ثانیه با شما» صمیمانه از همراهی‌تون تشکر کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه