تاریخچه‌ای بر قرنطینه

Program Picture

چند ثانیه با شما

تاریخچه‌ای بر قرنطینه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹

از اون جایی که با توجه به شرایط بحرانی حال حاضر دنیا، روزی نیست که واژه قرنطینه رو چه در گفتگوهای روزمره و چه در رسانه‌ها نشنویم، به این جهت بد ندیدیم که در چند ثانیه امروز نگاهی داشته باشیم به تاریخچه قرنطینه، پس با ما همراه باشید تا در این باره مطالبی رو بشنویم از مقاله‌ای برگرفته از سایت بی بی سی فارسی به نام قرنطینه چطور در طول تاریخ با بیماری‌ها جنگیده‌ است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه