روز بزرگداشت پروین اعتصامی

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز بزرگداشت پروین اعتصامی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸

نویسنده مقاله‌ای معتقده: رابطه هر ملتی با ادبیاتش ناگسستنی است و شعر، گونه‌ای فراگیر از همین ادبیاته. چرا که به دلیل ویژگی‌هاش از دیگر گونه‌ها پر کاربردتره، شعر فارسی قدمتی کهن داره و و زندگی ما ایرانی‌ها از دیرباز با همین اشعار در آمیخته. حالا که از شعر گفتیم، پس یادی کنیم از شاعره‌ای نام آفرین در کشورمون ایران زمین، آیا میدونستید 15 مارس روز بزرگداشت پروین اعتصامی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه