روز جهانی کتاب کودک

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز جهانی کتاب کودک
۱۵ فروردین ۱۳۹۹

دوم آپریل، زاد روز هانس کریستین اندرسن بود. نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس دانمارکی که شاعر ملی دانمارک و پدر افسانه‌های نوست. نویسنده‌ای که زاد روزش به عنوان روز جهانی کتاب کودک نام‌گذاری شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه