آب، این مایه حیات

Program Picture

چند ثانیه با شما

آب، این مایه حیات
۱۶ فروردین ۱۳۹۸

تا به امروز از روزهای جهانی بسیاری صحبت به میون اومده ولی آیا تا به حال درباره روز جهانی آب چیزی شنیدید؟ در سال ۱۹۹۲ میلادی برای اولین بار، روز جهانی آب در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیروی کشور برزیل رسما مطرح شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه