هشتم مارس، روزی برای زنان

Program Picture

چند ثانیه با شما

هشتم مارس، روزی برای زنان
۱۷ اسفند ۱۳۹۷

شواهد نشون میده که هر ساله روز هشتم مارس، یا روز جهانی زن فرصتی مناسب برای فعالان حقوق زنانه تا مطالبات زنان را مطرح نمایند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه