روز جهانی تالاب‌ها

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز جهانی تالاب‌ها
۱۲ بهمن ۱۳۹۷

آیا حفظ نظم و تعادل محیط زیست می‌تونه در پیشرفت تمدن و در نهایت سعادت و رفاه بشر موثر باشه؟ به نظر شما بازیابی چنین نظمی نیازمند چه تغییرات اساسی است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه