جنبشی مدنی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی

Program Picture

چند ثانیه با شما

جنبشی مدنی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی
۲۸ دی ۱۳۹۷

آیا تاکنون در مورد جنبشی مدنی که در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی به راه افتاد چیزی شنیدید؟ جنبشی که برای پایان دادن به تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در ایالات متحده آمریکا به راه افتاد. آنچه که مسلمه این جنبش، با نام شخصی معروف گره خورده. و او کسی نیست جز مارتین لوتر کینگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه