نرم‌افزاری به منظور جلوگیری از خشونت‌های مذهبی

Program Picture

چند ثانیه با شما

نرم‌افزاری به منظور جلوگیری از خشونت‌های مذهبی
۲۱ دی ۱۳۹۷

شکی نیست که هر روزه برای کاهش خشونت‌های مذهبی راهکارهای بسیاری ارائه میشه، ولی آیا تا کنون در مورد نرم‌افزاری در این زمینه چیزی شنیدید. در خبری این چنین می‌خونیم، محققان، نرم‌افزاری رو امتحان کردن که با تقلید از جامعه بشری برای کمک به کاهش خشونت‌های مذهبی ساخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه