اساطیر و افسانه‌های ایران و جهان

Program Picture

چند ثانیه با شما

اساطیر و افسانه‌های ایران و جهان
۰۷ دی ۱۳۹۷

در تعریف اسطوره چنین می‌توان گفت: اسطوره معمولا داستانی کهن از رویدادهای به ظاهر تاریخیه که هدفش آشکار سازی گوشه‌ای از دیدگاه جهانی یک ملت یا تبیین یک رسم، باور و یا پدیده‌ای طبیعی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه