نگاهی گذرا به تاریخ و تمدن

Program Picture

چند ثانیه با شما

نگاهی گذرا به تاریخ و تمدن
۳۰ آذر ۱۳۹۷

زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده، یک رشته‌ پیوسته و تدریجی از اکتشافات، نوآوری‌ها و اختراعات، یا به عبارت دیگه مجموعه اتفاقاتی که تاریخ جهان را تا کنون رقم زده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه