خشونت علیه زنان معضلی جهانی

Program Picture

چند ثانیه با شما

خشونت علیه زنان معضلی جهانی
۰۹ آذر ۱۳۹۷

حمایت از حقوق زنان معضلی جهانی که البته از نظر مدافعان حقوق بشر، همانند بسیاری دیگر از مشکلات، قابل درمان و پیشگیریست و آن چیزی نیست جز خشونت علیه زنان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه