کانونی برای کودکان و نوجوانان

Program Picture

چند ثانیه با شما

کانونی برای کودکان و نوجوانان
۰۲ آذر ۱۳۹۷

یکی از اهداف تشکیل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، پر کردن اوقات فراغت آنان و فراهم کردن وسایل آموزشی و سرگرمی بود، و همچنین فراگیر کردن فرهنگ کتاب‌خوانی در میان کودکان و نوجوانان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه