روز ملی سینما در ایران

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز ملی سینما در ایران
۰۶ مهر ۱۳۹۷

در مقاله‌ای آمده: در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران روز ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در این روز برگزار می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه