فوتبال برای دوستی در روسیه

Program Picture

چند ثانیه با شما

فوتبال برای دوستی در روسیه
۰۵ مرداد ۱۳۹۷

در خبری اومده، امسال در کشور روسیه، تنها رویداد فوتبالی جام جهانی نبود، بلکه این کشور میزبان برنامه «فوتبال برای دوستی» نیز بود! رویدادی که در اون نوجوانانی از ۲۱۱ کشور جهان از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف شرکت داشتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه