۲۱ نوامبر، روز جهانی تلویزیون

Program Picture

چند ثانیه با شما

۲۱ نوامبر، روز جهانی تلویزیون
۰۱ آذر ۱۳۹۸

شاید بی‌اغراق بتوان گفت: تلویزیون به تاثیرگذارترین رسانه در عصر ما بدل شده، مردمی‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه که برای ارتباطات و اطلاع رسانی به کار میره. همانند بسیاری از روزهای جهانی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روزی برای تلویزیون نیز تعیین کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه