Program Picture

چند ثانیه با شما

روز جهانی مهاجران
۲۹ آذر ۱۳۹۸

حدود 10 درصد از جمعیت جهان تمایل دارند که وطنشون رو ترک کنن و در جای دیگری زندگی کنند، این آمار برگرفته از کاری تحقیقاتی است که بنیاد جمعیت و توسعه برلین منتشر کرده حال که صحبت از مهاجرت به میان آمد آیا می‌دونستید 18 دسامبر روز جهانی مهاجران بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه