روز جهانی مخابرات یا ارتباطات

Program Picture

چند ثانیه با شما

روز جهانی مخابرات یا ارتباطات
۰۴ خرداد ۱۳۹۷

روز جهانی مخابرات یا ارتباطات فرصتی است تا به این وسیله، دولت‌ها و مردم جهان به مقوله ارتباطات و ‏فناوری اطلاعات بیشتر توجه کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه