سوره‌ توسل زیارتنامه‌ حضرت سید‌الشهدا

Program Picture

چشمه‌ خورشید

سوره‌ توسل زیارتنامه‌ حضرت سید‌الشهدا
۰۲ آذر ۱۳۹۸

از این قسمت تا چند قسمت بعدی، آثاری از حضرت باب مورد بررسی قرار می‌گیرند که طی سفر حضرت باب از شیراز به مکه نازل شده‌اند. در این قسمت: زیارتنامه‌ حضرت سید‌الشهدا و سوره‌ توسل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه