حدیث ما الحقیقه – بخش ۲

Program Picture

چشمه‌ خورشید

حدیث ما الحقیقه – بخش ۲
۱۳ مهر ۱۳۹۸

در این قسمت همچنان استاد بهرام فرید از شرح حضرت باب از حدیث معروف ماالحقیقه صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه