Program Picture

آموزه‌های نو

چرا بهائی شدم

۱۳ تیر ۱۴۰۱

جسیکا کِمیجاک به خاطر نژاد روسی-ژاپنی‌اش با رفتارهای آزاردهنده‌ای از سوی همکلاسی‌ها و بعدتر همکارانش روبرو شده است. او که به تازگی بهائی شده از سیر و سلوک معنوی‌اش و رسیدن به آیین بهائی برای ما می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه