Program Picture

آموزه‌های نو

توهم جدید دربارۀ عشق و ازدواج – بخش ۱

۰۱ مهر ۱۴۰۱

آیا همۀ تصوراتی که امروزه دربارۀ عشق و ازدواج داریم درست است؟ نورا موزون، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، با بررسی پنج توهم دربارۀ عشق و ازدواج که در بیشتر جوامع امروزی رایج است، به ما روش‌هایی برای ساختن روابطی روحانی و ماندگار توصیه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه