Program Picture

آموزه‌های نو

چطور سوریۀ جنگ‌زده زندگی مرا تغییر داد

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

در سال 2013 پونۀ اعلایی با یک کوله پشتی و چند هزار دلار پول به کمک مردم جنگ‌زده در سوریه می‌رود و درد و رنج شان را از نزدیک می‌بیند و لمس می‌کند. با این همه، متوجه می‌شود برای کمک به آن مردم کار اساسی‌تری لازم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه