Program Picture

آموزه‌های نو

راه‌های رسیدن به سرور

۱۲ شهریور ۱۴۰۱

تاتیانا زِمیر یکی از میلیون‌ها انسانی است که کودکی غم‌انگیز در خانواده‌ای متلاشی داشته است. در این برنامه، او از راه‌هایی می‌گوید که برای غلبه بر غم و اندوه، و رسیدن به شادی و سرور روحانی آزموده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه