Program Picture

آموزه‌های نو

توهم جدید دربارۀ عشق و ازدواج – بخش ۲

۰۹ مهر ۱۴۰۱

در قسمت قبل، نورا موزون، استاد دانشگاه و مشاور خانواده دو مورد از پنج توهم رایج دربارۀ عشق و ازدواج را بررسی کرد: عشق در یک نگاه و هرچقدر مجرب‌تر، بهتر! در ادامۀ این سخنرانی، او با توضیح سه توهم دیگر به ما روش‌هایی برای ساختن روابطی روحانی و ماندگار توصیه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه