مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

مؤمنین به دیانت بهائی از بدو ظهور تا دوران عکّا – بخش ۱
۱۷ مهر ۱۳۹۸

از میان ده‌ها تن از وزیران و رجال دولت عصر قاجار که در ایّام اقامت حضرت بهاءالله در عکّا به امر آن حضرت مؤمن گشته‌اند، اعتضاد الوزراء میرزاعلیرضا خان محلاّتی، میرزابزرگ خان وزیر کرمانشاهان، میرزا اسدالله خان وزیر اصفهانی، میرزا عبدالله خان نوری مأمور تشریفات مخصوص ولیعهد مظفّرالدّین میرزا، میرزا علی‌آقا موقّرالدوله حکمران برخی از سواحل جنوب ایران (که همان میرزا علی محمّد خان بالیوزی بوده است) البتّه میرزا علی محمّد مؤتمن‌السّلطنه فرزند میرزا محمّدرضای سبزواری وزیر خراسان، میرزا ابوالحسن مستشار دفتر، میرزا مسعود خان مفتاح‌الدوله، میرزا محمّد تبریزی معین‌السلطنه، آقا عباسعلی خان مستوفی، میرزا آقاخان بشیرالسّلطان ملقّب از قلم حضرت بهاءالله به بشیرالهی، محمّد حسین خان منجّم تفرشی، میرزا سیّد علی تفرشی مجد الاشراف، میرزا علی اکبر خان عمادالملک ملقّب از قلم حضرت عبدالبهاء به عماد الملکوت و پسرش محمّد حسین خان سرتیپ، حاج میرزا حسن مهذّب الدّوله، میرزا احمدعلی خان حشمه‌الممالک و میرزا عبدالرحیم خان ضرّابی کاشانی کلانتر طهران را نامبرد.
خدمات این نفوس جلیله که غالب آنان از حکماء، فضلاء، ادباء‌، مورّخان و خطّاطان برجسته نیز بوده‌اند و مردم ایران بدانان اعتماد فراوان داشته‌اند در متون کتب تاریخی آمده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه