الواح نازله در ادرنه – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

الواح نازله در ادرنه – بخش ۱
۰۵ شهریور ۱۳۹۸

از قلم حضرت بهاءالله در شهر ادرنه صدها لوح مقدّس خطاب به بهائیان و غیر بهائیان نازل گردیده که محتوای برخی از آنها از چهارصد صفحه نیز تجاوز نموده است. اصولاً الواح حضرتشان به کاتب مبارک یعنی منشی مبارک دیکته شده و تحریر گشته است. حضرت عبدالبهاء و حضرت غصن اطهر میرزا مَهدی، فرزندان بزرگوار حضرت بهاءالله از جمله کاتبان یعنی منشیان حضرت بهاءالله بوده‌اند. منشی دیگری که غالب آثار حضرت بهاءالله به خطّ اوست میرزا آقاجان کاشانی است. چند کاتب دیگر نیز در آن اوقات در خدمت حضرت بهاءالله به تحریر یا تسوید یعنی نسخه برداری آیات اشتغال داشته‌اند. دراین جا ذکر چند نکته در خصوص آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در ادرنه ضروری به نظر می‌رسد …

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه