آثار حضرت بهاءالله‌ – ایّام اقامت در بغداد – بخش ۴

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله‌ – ایّام اقامت در بغداد – بخش ۴
۲۱ مرداد ۱۳۹۸

رسالۀ چهار وادی در پاسخ پرسش شیخ عبدالرّحمن کرکوکی از رهبران جماعت قادریّه نازل گردیده است. پیش از توضیح وادی‌ها به استناد بیانات حضرت بهاءالله، بجاست که توجّه شنوندگان عزیز را بدین نکته جلب نمائیم که مراد از همۀ این تفصیلات در رسالۀ هفت وادی و چهار وادی و دیگر آثار حضرت بهاءالله چون کتاب جواهرالاسرار، بیان لزوم تلاش آدمی‌‌ برای وصول به حقّیقت است. بیان این نکته است که آدمی ‌‌برای وصول به کمال، برای حرکت به سوی کمال مطلق که حقّ است باید ارادۀ خویش را در جهت مشیّت الهیّه یعنی خواست خداوند، خواست حقّ قرار دهد. مشیّت الهیّه در هر دور وسیلۀ مظهر الهی، مربّی عظیم آسمانی آن دور در عالم تحقّق می‌‌یابد. اطاعت از اوامر الهی اوست که سالک را سرانجام به وادی فناء، به وادی ‌‌ذوق، به وادی وصال می‌‌کشاند. همانگونه که قبلاً نیز چند بار معروض گشته است اگر قطره وصل دریا شود، دریا شود. اگر از قطرۀ جان بگذریم به بحر جانان واصل شویم. رسالۀ چهار وادی به ما تعلیم می‌‌دهد که چگونه به بحر جانان واصل شویم.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه