آثار حضرت بهاءالله‌ – ایّام اقامت در بغداد – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

آثار حضرت بهاءالله‌ – ایّام اقامت در بغداد – بخش ۱
۱۶ مرداد ۱۳۹۸

مهم‌ترین واقعه در ایّام بغداد و پیش از هجرت حضرت بهاءالله به کردستان عراق اظهار امر آن حضرت به فرزند بزرگوارشان حضرت عبدالبهاء است. نام مبارک حضرت عبدالبهاء عبّاس است. ایشان نه سال داشتند که به حضرت بهاءالله مؤمن شدند. حضرت بهاءالله مقام عظیم حضرتشان را به حضرت عبدالبهاء اظهار فرمودند. حضرت عبدالبهاء پس از استماع بیانات حضرت بهاءالله خویشتن را به پای آن حضرت افکندند و اظهار ایمان فرمودند و تقاضا نمودند که حیات خویش را در راه انتشار آئین مقدّس حضرت بهاءالله فداء نمایند. باید توجّه داشت که حضرت باب به حضرت بهاءالله به عنوان مظهر کلّی الهی ایمان داشته‌اند و برخی از اصحاب حضرت باب چون طاهره قرّه‌العین نیز به حضرت بهاءالله مؤمن بوده‌اند. پیش از عزیمت حضرت بهاءالله به کردستان میرزا آقاجان کاشانی از جوانان بابی افتخار شناسایی مقام حضرت بهاءالله یافت و او نخستین فردی است که پس از حضرت عبدالبهاء در بغداد به حضرت بهاءالله مؤمن شد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه