ویژه‌‌برنامه‌ بعثت حضرت باب

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

ویژه‌‌برنامه‌ بعثت حضرت باب
۰۳ خرداد ۱۳۹۷

به مناسبت سالروز بعثت حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر آئین بهائی، در نقطه‌ سرخط ویژه‌ امروز، نگاهی گذرا خواهیم داشت بر ظهور دیانت بابی و پیام حضرت باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه