وحدت در کثرت
مهر ۷, ۱۳۹۷

در این برنامه، کیلا تیلر، دانش آموز بالرینی که در محیطی چند فرهنگی بزرگ شده، از احساسش درباره جهان یک دست آموزشگاه ها باله و اهمیت وحدت در کثرت برای رسیدن به صلح جهانی صحبت می کند.

ثبت نام در خبرنامه