مشاهدات و خاطرات

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

مشاهدات و خاطرات
۱۶ مهر ۱۳۹۴

دو یادداشت “راهی برای سرخوشی” و “احمق‌ها در موزه” که حاوی مشاهدات و خاطرات جالب و بامزّه منصور ضابطیان از شهرهای پراگ، کپنهاگ و براتیسلاوا است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه