یادداشت روان‌شناختی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یادداشت روان‌شناختی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما در مواجهه با غم، عشق، ترس، یا دیگر احساسات درونی، چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ چه واکنشی باید نشان بدهیم؟ در نقطه‌سرخط این هفته، سعی داریم با راه‌های درست روبرو شدن با احساسات‌مان آشنا شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه