گوشی هوشمند کالای معرّف عصر ما است – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

گوشی هوشمند کالای معرّف عصر ما است – بخش ۲
۰۳ تیر ۱۳۹۵

بخش دوم و پایانی یادداشت «گوشی هوشمند کالای معرّف عصر ما است»، که تحت عنوان «خودهایی برای فروش» به این مبحث می‌پردازد که در واقع ما از طریق گوشی‌های هوشمند و شبکه­‌های اجتماعی «خود»مان را تولید و عرضه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه