یادداشت تحلیلی – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

یادداشت تحلیلی – بخش ۲
۱۵ بهمن ۱۳۹۴

بخش دوم یادداشت «مهم‌ترین مشکل کشور چیست؟»؛ در بخش پایانی این یادداشت به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که «علت‌العلل ناکارآمدی ایران در کدام عنصر و عامل قابل جستجوست؟»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه