کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست – بخش ۲

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست – بخش ۲
۲۶ مرداد ۱۳۹۶

این هفته، در ادامه‌ یادداشتی که هفته‌ پیش آغاز کردیم، کمی بیشتر با شرایط میرخان (کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست) آشنا می‌شویم و پیشنهاد نگارنده را برای حل معضل کودکان کار می‌شنویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه