کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست – بخش ۱

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست – بخش ۱
۱۹ مرداد ۱۳۹۶

این هفته، بخش اوّل یادداشتی را خواهید شنید که به میرخان می‌پردازد؛ کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست! در بخش اوّل این یادداشت، ماجرای آشنایی نگارنده را با این کودک و پی بردنش به یک فاجعه‌ انسانی که بیخ گوش‌مان جریان دارد را درخواهیم یافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه