دروغی به نام کمبود وقت!

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دروغی به نام کمبود وقت!
۲۶ بهمن ۱۳۹۶

چرا ما همیشه اصرار داریم که وقت نداریم؟ آیا واقعاً وقت نداریم یا قضیه چیز دیگری است؟ در نقطه‌سرخط این هفته، می‌کوشیم تا پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه