دل‌نوشته – این زمستان

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

دل‌نوشته – این زمستان
۰۵ بهمن ۱۳۹۶

«این زمستان»؛ دلنوشته‌ای از پویان اوحدی سرشار از حس خوب و انرژی مثبت. این دل‌نوشته‌ زیبا را این بار با صدای خود نگارنده متن خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه