کار فرهنگی در نوروز

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

کار فرهنگی در نوروز
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

«آوار سررسید در جامعه‌ بی‌کتاب» یادداشتی که به معضل کتاب نخواندن در جامعه‌ ایرانی از زاویه‌ای جدید می‌نگرد و در این راستا (و در آستانه‌ شب عید) پیشنهادی کاربردی و مفید ارائه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه