عشق و دوست داشتن

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

عشق و دوست داشتن
۲۶ اسفند ۱۳۹۵

در آخرین نقطه­ سرخط سال ۹۵، به دو یادداشت خواهیم پرداخت که نگاهی متفاوت به مفهوم عشق و دوست داشتن دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه